Loading

XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

8 października 2019 r. w  Józefów pod Warszawą odbył się XVII Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowej. Kongres dał możliwość spotkania się przedstawicielom segmentów przemysłu: budownictwa stalowego, energetyki wiatrowej i kolejnictwa. Kongres był podzielony na dwie sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła morskiej energetyki wiatrowej, a druga  sektora kolejowego. Podczas sesji tematycznych zaprezentowano między innymi  perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, funkcjonowanie rynku offshore, rozwój infrastruktury kolejowej. Merytoryczną część Kongresu zakończyła debata pt. wyzwania dla rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego.