Loading

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

W dniach 9-10 października 2018 w Józefowie k. Warszawy odbył się XVI Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, w którym udział wzięła  firma MTA Engineering, jako członek PIKS. Kongres jest okazją do spotkań, dyskusji i wymiany poglądów na temat kondycji polskiej i światowej gospodarki. Tegoroczna tematyka kongresu dotyczyła kierunków rozwoju inwestycji polskiego sektora chemicznego oraz sektora energetycznego. Jak co roku podczas kongresu miały miejsce panele dyskusyjne oraz był czas na  rozmowy kuluarowe. Po merytorycznej części spotkania odbyła się uroczysta gala, którą rozpoczęło wystąpienie Witolda Orłowskiego – profesora nauk ekonomicznych, rektora Akademii Vistula, głównego doradcy ekonomicznego PwC i Członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy Polska dogoni Niemcy. W trakcie wieczornej Gali wręczone zostały Certyfikaty Producenta i Współproducenta Konstrukcji Stalowych.