Loading

XV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

XV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

W dniach 10-11 października 2017, w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą odbył się XV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Temat tegorocznego kongresu dotyczył ekspansji polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynek niemiecki oraz skandynawski. W pierwszej część kongresu wygłoszono pięć prezentacji dotyczących ekspansji polskich firm na rynek niemiecki i skandynawski. Poruszony został temat perspektyw rozwoju branży stalowej na rynku skandynawskim, omówiono szanse, zagrożenia,  strategie rynkowe, metody zarządzania ryzykiem dla rynku skandynawskiego, a także dokonano analizy rynków europy niemieckojęzycznej pod względem możliwości rozwoju firm produkujących i zajmujących się montażem konstrukcji stalowych.  Pierwszą część Kongresu zamknęła prezentacja  portalu www.polishsteelwork.com – innowacyjnego narzędzia internetowej promocji eksportu polskiej branży konstrukcji stalowych. Drugą część kongresu stanowiły panele dyskusyjne, w których wzięli udział przedstawiciele firm z branży konstrukcji stalowych. Prowadzono dyskusje dotyczące  kodeksu najlepszych praktyk branży oraz rynku skandynawskiego. Oficjalną część Kongresu zamknęło przemówienie profesora Dariusza Rosatiego, który poruszył temat wejścia Polski do strefy euro.