Loading

Polityka personalna

Wartości firmy

Fundamenty naszego sukcesu

O sukcesie firmy MTA Engineering Sp. z o.o., bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują: wiedza, umiejętności i kompetencje ludzi, którzy tą firmę tworzą. Z tego powodu, niezwykle istotnym jest sposób w jaki traktujemy naszych pracowników i siebie nawzajem w obszarze firmy oraz jak definiujemy nasze wartości i cele.

Wierzymy, iż szanując wartości naszej firmy jesteśmy w stanie zrealizować główny cel działania, którym jest  zadowolenie Klientów i budowanie z nimi właściwych relacji biznesowych.

Wizja firmy

MTA Engineering  – firma  innowacyjna, stale rozwijająca się, świadcząca kompleksowe,  najwyższej jakości usługi projektowe w branży konstrukcji, budowlanych na międzynarodowym rynku

Kompetencja i odpowiedzialność w projektowaniu konstrukcji

01

Odpowiedzialność

Odpowiedzialne projektowanie to poszukiwanie lepszych rozwiązań, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo, a jednocześnie wpłyną na ekonomiczne wyniki projektu. Każdy pracownik odpowiada za własne kompetencje, efektywność i jakość wykonywanej pracy oraz za wizerunek firmy. To właśnie dzięki odpowiedzialnym pracownikom projektujemy bezpiecznie i optymalnie.

02

Dbałość o jakość

W naszej firmie jakość jest wartością nadrzędną a jej wymóg jest kaskadowany w każde miejsce w organizacji. O jakość pracy zobowiązany jest dbać każdy członek zespołu MTA.  Dbałość o jakość to nastawienie na jak najlepsze wykonywanie każdej czynności, dbanie o szczegóły, wysoką jakoś efektów pracy a także stała kontrola nad jej wynikami.

03

Terminowość

Celem naszej firmy jest realizacja zamówień w terminie , wszelkiego rodzaju opóźnienia mogą być przyczyną poważnych konsekwencji. Praca projektowa wymaga takiej samej postawy;  terminowego wykonywania zadań,  umiejętności ustalania priorytetów, świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji.

04

Rozwój i innowacyjność

Gdy chcesz się rozwijać musisz dokonywać zmian.  W naszej firmie, która działa w sektorze zaawansowanych technologii, wysoko zindywidualizowanych projektów i dużym stopniu zróżnicowaniu zadań  otwartość na zmiany ma charakter strategiczny. Opór przed zmianą bowiem jest głównym hamulcem procesu rozwoju.  Jako firma stale poszukujemy innowacyjnych metod projektowania i zarządzania projektami, a od wszystkich  pracowników wymagamy aktywności i zaangażowania w poszukiwaniu lepszych rozwiązań.

05

Zaangażowanie

To pracownicy firmy, poprzez swoje działania, postawę i sposób realizacji swoich zadań wprowadzają w życie model biznesowy i wartości firmy. Kluczowe w tym procesie jest zaangażowanie, czyli aktywne działanie, wykazywanie się inicjatywą i  determinacja do pokonywania trudności. Zaangażowanie w projekt, rozwój firmy, rozwój własnych kompetencji determinuje szybkość i jakość rozwoju naszej firmy.

06

Współpraca i organizacja

Sukces firmy budujemy w oparciu o współpracę. Rozumiemy zależność  pomiędzy właściwą komunikacją, a wynikami naszej pracy. Oczekujemy umiejętnego  zarządzania swoim czasem i organizowania swojej  pracy w sposób zaplanowany, usystematyzowany i powalający na osiągnięcie zamierzonych celów.