Loading

V Konferencja Techniczna w Kielcach

V Konferencja Techniczna w Kielcach

W dniach 27-28 sierpnia 2019 roku w Kielcach odbyła się V Konferencja Techniczna organizowana przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Tematyką tegorocznej konferencji były połączenia spawane i śrubowe w konstrukcjach stalowych. Część merytoryczna spotkania odbyła się w dwóch sesjach.  Pierwsza sesja dotyczyła  połączeń  spawanych, zaprezentowane zostały kwestie normalizacji w tym zakresie oraz poruszony został temat  wykonawstwa połączeń spawanych na przykładzie realizacji parkingów wielopoziomowych. Druga sesja została poświęcona połączeniom śrubowym , głównie  nowoczesnemu oprogramowaniu komputerowemu służącemu do projektowania tego typu połączeń.  W ramach konferencji odbyły się również prezentacje marketingowe kilku firm w tym firmy MTA Engineering.