Loading

01

Komunikacja

Działanie platformy ShareProject jest skierowane na wzrost efektywności komunikacji. Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt, również z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika, pozwala na szybką, przejrzystą komunikację, umożliwia monitoring kwestii wymagających uzgodnień i wyjaśnień, posiada wbudowany mechanizm raportów i powiadomień

02

Dokumentacja projektowa

Platforma ShareProject organizuje dystrybucję dokumentów projektowych, umożliwia dostęp do aktualnych rewizji oraz śledzenia zmian w statusie dokumentów.  Platforma ShareProject zapewnia:

• Szybką i prostą dystrybucję dokumentacji
• Dostęp do aktualnych rewizji dokumentów oraz do kopii archiwalnych

03

Model 3D

Moduł 3D służy do wizualizacji konstrukcji i w sposób dynamiczny wiąże poszczególne elementy konstrukcyjne z odpowiednimi dokumentami projektowymi takimi jak rysunki warsztatowe, plany montażowe, listy materiałowe, dokumenty jakościowe.

• System powiązań pomiędzy elementami konstrukcyjnymi a ich dokumentacją
• Prezentacja graficzna 3D konstrukcji z podziałem na zakresy i etapy
• Dostęp do szczegółowych informacji o elementach konstrukcyjnych z poziomu modelu 3D

04

Monitoring stanu realizacji

Platforma jest wyposażona w mechanizmy wspierające kontrolę nad realizacją projektu.

  • Aktualne zestawienie stanu wykonania poszczególnych etapów realizacji: projektowanie, produkcja, transport, montaż dla określonych zakresów projektowych.
  • Monitoring stanu zaawansowania realizacji z rozbiciem na pojedyncze elementy wysyłkowe.
  • Graficzna prezentacja stanu zaawansowania poszczególnych etapów realizacji w modelu 3D z wbudowanym generatorem raportów.
  • Bilansowanie tonażowe zrealizowanej konstrukcji dla poszczególnych faz realizacji.
  • Harmonogram projektu z prezentacją stanu zaawansowania prac na poszczególnych zakresach i etapach.

ShareProject

Pobierz folder ShareProject