Loading

01

Komunikacja

Działanie platformy ShareProject jest skierowane na wzrost efektywności komunikacji. Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt, również z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika, pozwala na szybką, przejrzystą komunikację, umożliwia monitoring kwestii wymagających uzgodnień i wyjaśnień, posiada wbudowany mechanizm raportów i powiadomień

  • Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych
  • Szybka, przejrzysta komunikacja
  • Mechanizm raportów i powiadomień

02

Dokumentacja projektowa

Zarządzanie dokumentami projektowymi jest kluczowym procesem w realizacji każdego projektu w branży budowlanej. Na proces zarządzanie dokumentacją składa się dystrybucja oraz nadzór nad dokumentami.  Właściwe narzędzie do administrowania i kontroli danych założeniowych i dokumentacji projektowej  pozwala na   optymalizację  całego procesu realizacji inwestycji. ShareProject  gwarantuje szybki transfer, dystrybucję, nawigację, katalogowanie oraz nadzorowanie dokumentacji.

dokumentacja2
  • Szybki i prosty transfer dokumentacji.
  • Dystrybucja, nawigacja, katalogowanie oraz nadzorowanie dokumentacji.
  • Dostęp do dokumentów na każdym urządzeniu mobilnym bez ograniczeń miejsca i czasu.

03

Model 3D

Moduł 3D służy do wizualizacji konstrukcji i w sposób dynamiczny wiąże poszczególne elementy konstrukcyjne z odpowiednimi dokumentami projektowymi takimi jak rysunki warsztatowe, plany montażowe, listy materiałowe, dokumenty jakościowe.

b2bmodel2
  • System powiązań pomiędzy elementami konstrukcyjnymi a ich dokumentacją
  • Prezentacja graficzna 3D konstrukcji z podziałem na zakresy i etapy
  • Dostęp do szczegółowych informacji o elementach konstrukcyjnych z poziomu modelu 3D

ShareProject

Pobierz folder ShareProject