Loading

Oferty pracy

Aktualnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji  prosimy o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania Państwa danych osobowych  – Link do informacji

CV prosimy przesyłać na adres:

Kierownik Projektu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne;

Doświadczenie w branży projektowania budowlanego;

Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego;

Wiedza z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zespołem;

Bardzo dobra organizacja i umiejętność zarządzania zespołem asystentów;

Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

Zdolności komunikacyjne;

Obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

Gotowość do wyjazdów służbowych;

Umiejętności negocjacyjne;

Dyspozycyjność.

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy: 

Określenie zadań do rozwiązania przez zespół projektowy;

Prowadzenie negocjacji z osobami związanymi bezpośrednio z projektem;

Realizacja założonych celów projektowych;

Budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu;

Motywowanie członków zespołu do sprawnego działania;

Analiza danych wejściowych; przygotowanie wytycznych do projektowania;

Opracowanie i kontrolowanie harmonogramów realizacji;

Określenie zadań do rozwiązania przez zespół projektowy;

Koordynacja prac projektowych;

Monitorowanie przebiegu realizacji projektu i raportowanie o stanie realizacji projektu;

Kontrola jakości wykonanych zadań projektowych.

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę;

Ciekawą i perspektywiczną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Młodszy Asysten Projektanta

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: konstrukcje budowlane.

Znajomość zasad rysunku technicznego budowlanego

Dobra znajomość oprogramowania MS Office.

Umiejętność biegłego posługiwania się AutoCadem.

Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu.

Otwartość, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy zespołowej.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy.

Realizacja zadań związanych z wykonywaniem dokumentów projektowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego z należytą starannością i w wyznaczonych terminach.

Wykonywanie dokumentacji projektowej przy użyciu dostępnego oprogramowania.

Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Realizację ciekawych i różnorodnych projektów.

Asystent Projektanta 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: konstrukcje budowlane.

Doświadczenie w pracy jako Asystent Projektanta konstrukcji stalowych

Wiedza z  zagadnień z zakresu statyki i dynamiki konstrukcji pozwalająca na samodzielne  projektowanie elementów konstrukcyjnych.

Znajomość zasad rysunku technicznego budowlanego

Dobra znajomość oprogramowania MS Office.

Umiejętność biegłego posługiwania się AutoCadem.

Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu.

Otwartość, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy zespołowej.

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

Wykonywanie zadań dotyczących prac projektowych przydzielonych przez przełożonego z należytą starannością.

Wykonywanie dokumentacji projektowej przy użyciu dostępnego oprogramowania.

W zależności od posiadanych kompetencji modelowanie 3D przy użyciu dostępnego oprogramowania.

Obliczenia statyczne prostych elementów przy użyciu dostępnego oprogramowania.

Współpraca z członkami zespołu projektowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Realizację ciekawych i różnorodnych projektów.

Umowę o pracę

projektowanie