Loading

Dotacje unijne

fundusze4

Dofinansowanie w ramach Dotacji na kapitał obrotowy – działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Nr umowy: POPW.01.05.00-18-0390/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacje na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:  „Dotacje na kapitał obrotowy”

Cel Projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Opis projektu:  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Spółka uzyskała dofinasowanie w kwocie 246 450,51 zł co stanowi 100% kwoty  kosztów kwalifikowanych.