Loading

Dotacje unijne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Firma MTA Engineering Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B automatyzującej przepływ informacji między MTA Engineering a partnerami handlowymi”
w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kwota przyznanego dofinansowania: 526 862,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich, 15% w formie dotacji celowej).
Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.10.2015

dotacje