18 czerwca 2019 r. w Hotelu Zamek Ryn na Mazurach odbyło się XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostało przedstawione sprawozdanie z minionego roku w działalności PIKS, odbyły się wybory nowych wiceprezesów...