W dniach 17-22 09 2017 odbędzie się 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W konferencji wezmą udział przedstawiciele firmy MTA Engineering. Tematem tegorocznej konferencji...