MTA Engineering Sp.z o.o.
ul. Poniatowskiego 14,
PL 35-026 Rzeszów,
tel.: +48 17 850 59 20
fax: +48 17 854 81 09,
email:biuro@mta-online.net
KRS: 0000153976
Kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
REGON: 690356998