• Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej w ramach rozbudowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla „Bogdanka S.A.”. Zakres prac obejmował dokumentację dla 38 obiektów (stacje przesypowe, mosty przenośnikowe, zbiorniki, płuczki). Tonaż:  8 430 t Inwestor: Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A.” Miejsce realizacji: Polska Rok: 2011

    Czytaj całość
  • Projekt wykonawczy budynku kotłowni kotła BB-2400 dla bloku energetycznego 858 MW w BOT El. Bełchatów. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji technicznej konstrukcji wsporczej części stojącej i wiszącej budynku kotłowni jak również elementów instalacji paleniskowej kotła, w tym kanałów gorącego i zimnego powietrza oraz wylotowych kanałów spalin. Tonaż: 18 500 t Inwestor: Elektrownia Bełchatów S.A. Miejsce realizacji: Polska Rok: 2007/2009

    Czytaj całość
  • Firma otrzymała zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji stojącej, konstrukcji wiszącej budynku kotłowni oraz kanałów w nowo powstającym  bloku energetycznym o mocy 600MW w elektrowni Sostanj  Szacowany łączny ciężar: 7200 ton

    Czytaj całość
MTA Engineering Sp.z o.o.
ul. Poniatowskiego 14,
PL 35-026 Rzeszów,
tel.: +48 17 850 59 20
fax: +48 17 854 81 09,
email:biuro@mta-online.net
KRS: 0000153976
Kapitał zakładowy:
50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
REGON: 690356998